Inhoud cursus Management

De Kantooropleider | Inhoud van de cursus Management

Hoe werk je?

Je werkt tijdens de cursus Management met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

Bekijk in een gratis proefles van Management hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • leren
 • les krijgen
 • vragen en opgaven maken én controleren of je het goed hebt gedaan
 • vragen stel je via het forum, je krijgt binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS scholingsbijeenkomsten
 • je geeft je op voor het examen (als je wilt!)

In de cursus Management worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Organisatie en omgeving

 • wat is management?
 • organisatie, onderneming en bedrijf
 • de omgeving
 • wetgeving en rechtsvormen
 • sectoren
 • bedrijfskolom

Besturen en beslissen

 • primair proces, bestuursproces (managementproces) en procesbeheersing
 • strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • het besluitvormingsproces

Strategisch management

 • strategie: de hoofddoelstelling en afgeleide doelen
 • nevengeschikte doelstellingen
 • eisen aan de doelen
 • het formuleren van de strategie

Tactisch management: planning

 • wat is planning?
 • planningniveaus en -termijnen
 • planningsmethoden

Tactisch management: organiseren

 • arbeidsverdeling
 • eisen aan het taakontwerp
 • werkstructurering
 • horizontale en verticale taakverdeling
 • delegatie
 • spanwijdte en omspanningsvermogen

Tactisch management: organisatiestelsels

 • organisatiestructuur en organisatieschema’s
 • formele en informele organisatie

Operationeel management

 • leiderschapsstijlen en managementtechnieken
 • cultuur
 • motivatie
 • conflictmanagement
 • personeelsbeleid
 • einde van een arbeidsovereenkomst

Bedrijfsprocessen

 • kwaliteitsmanagement, verandermanagement en stressmanagement
 • financiën
 • marketingprocessen en logistieke processen
 • productiemethoden
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
Print pagina