inhoud van de cursus medische administratie

De cursus Medische administratie van De Kantooropleider richt zich op specifieke medisch administratieve kennis en vaardigheden.

LSSO Opleidingen | Inhoud van de cursus Medische Administratie

Hoe leer je de lesstof van Medische administratie?

Je werkt tijdens de cursus Medische administratie met een digitaal boek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

Bekijk in een gratis proefles van Medische administratie hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek:

 • leren
 • les krijgen via instructiefilms
 • vragen en opgaven maken én controleren of je het goed hebt gedaan
 • via het forum stel je vragen over de lesstof, je krijgt binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS scholingsbijeenkomsten
 • je geeft je op voor het examen (als je wilt!)

Tijdens de cursus Medische administratie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Structuur ziekenhuis en polikliniek

 • soorten ziekenhuizen: algemene, categorale, academische, zbc’s en privéklinieken
 • structuur ziekenhuis: functionele en organisatorische indeling
 • medisch specialisten: vrijgevestigd en in loondienst
 • medisch specialismen: snijdend, beschouwend en ondersteunend
 • kwaliteitsbeleid en gedragscodes

Zorginformatiesysteem (ZIS)

 • ICT in de gezondheidszorg
 • elektronisch patiëntendossier
 • burgerservicenummer en identificatieverplichting
 • registratie van patiëntgegevens

Landelijk Schakelpunt (LSP)

 • LSP en EPD
 • unieke zorgverleners identificatiepas
 • inzagerecht en toestemming uitwisseling medische gegevens
 • Wbp / AVG
 • kwaliteitsnorm Veilig Incidenten Melden
 • WGBO en Wet BIG

Afsprakenspreekuur

 • voor- en nadelen van spreekuur volgens afspraak
 • afspraken maken (digitaal of via afsprakenbureau)
 • patiëntenpas / zorgpas
 • spoed- en kortetermijnafspraken
 • afspraken en zorgdomein
 • telefonische uitslag
 • spreekuurvoorbereiding
 • afspraken maken in een academisch ziekenhuis
 • ZIS-agenda
 • avondpoli
 • kwaliteitsnorm inschrijven en wachttijden
 • kwaliteitsnorm spoedeisende consulten

Polikliniekbezoek

 • eerste polikliniekbezoek
 • afsprakenbureau/ontvangstbalie
 • receptie polikliniek
 • consult specialist
 • diagnostisch onderzoek
 • afronden eerste consult
 • controlebezoek en registratiezuilen
 • medische verslaglegging
 • kwaliteitsnormen informatie patiënt
 • patiëntlogistiek

Opname

 • dagopname en langdurige opname
 • afdeling Opnameplanning en opnameregistratie
 • garantieverklaring zorgverzekeraar
 • verloop van een opname
 • hoofdbehandelaar, medebehandelaar en intercollegiaal consult
 • ontslag en administratieve afhandeling
 • kwaliteitsnormen voorbereiding opname en voorlichting
 • preoperatieve screening

Diagnose-behandelcombinatie (DBC)

 • DBC-systematiek
 • typeringslijst, zorgtraject en -type en subtrajecten
 • nieuwe zorgvraag
 • grouper en DIS (DBC-informatiesysteem)
 • declaratie bij zorgverzekeraar
 • RSAD-model
 • vaststellen van de prijs: vaste en vrije segment

Praktijkvoorbeeld: een dagje op de polikliniek

 • Spreekuurbegeleiding op de polikliniek KNO
Print pagina