Inhoud training Effectief vergaderen met Yabbu

De Kantooropleider | Inhoud training Effectief vergaderen met Yabbu

In de training Effectief vergaderen met Yabbu van LSSO Opleidingen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basisvaardigheden vergaderen

 • Vergaderbegrippen als convocatie, agenda, agendapunt, agendabijlage, vergaderpunt, notulen, ordevoorstel, discussieleidraad en pre-advies
 • Procedures rond convocatie en opstellen van de agenda
 • Vergadervormen en -soorten
 • Wijzen van besluitvorming en gekwalificeerde meerderheden
 • Vergaderdoelen
 • Rol van voorzitter en notulist in de vergadering
 • Rol van de deelnemers bij de verschillende vergaderdoelen

N.B.:

Bovenstaande basiskennis beschouwen we als bekend bij de deelnemers; in de training wordt aan deze basiskennis weinig aandacht besteed. Wel krijgt de cursist het lesmateriaal om zich indien nodig in te lezen op deze materie en is er tijdens de training ruimte om hier vragen over te stellen.

Het traditionele vergaderen

 • Kosten van een vergadering
 • Efficiëncy van een vergadering
 • Effectiviteit van een vergadering

Het nieuwe vergaderen

 • Effectief vergaderen
 • Mogelijkheden om efficiënter te vergaderen
 • Agendapunten vooraf behandelen en zo mogelijk afhandelen
 • Mogelijkheden om effectiever te vergaderen
 • Betrokkenheid via eigenaarschap (ownership)
 • Kritische blik op de deelnemers: wie nodig je uit?
 • Kritische blik op de agenda: welke punten horen er niet op?
 • Minder tijdverlies, meer betrokkenheid, blij vergaderen!

Werken met Yabbu

 • Aanmaken account en teamvorming
 • Instructie voor aanmaken, bijhouden en afsluiten van agendapunten
 • Instructie voor reageren op agendapunten
 • De invloed van het werken met Yabbu op de vergadercultuur
 • Ervaring van effectief vergaderen met Yabbu via groepscase

Case

 • Thuis werk je een groepsopdracht uit m.b.t. het nieuwe vergaderen
 • Middels Yabbu sta je daarbij in voortdurend contact met je medecursisten
 • Je ervaart hoe het is om te werken volgens de methode van effectief vergaderen

Examenverslag

 • Je houdt een examenverslag bij, dat dient als grondslag voor het examengesprek tijdens het mondeling examen
 • Je krijgt uitgebreide aanwijzingen en instructie voor het opstellen van het examenverslag
Share
Print pagina