Inhoud ICT-cursus Microsoft Excel 2016 – Vervolg

Inhoud van de ICT-cursus Microsoft Excel 2016 - Vervolg | De Kantooropleider

Tijdens de cursus Microsoft Excel 2016 – Vervolg worden de volgende onderdelen behandeld:

Veel gebruikte functies

 • verwijderen overbodige decimalen
 • willekeurige waarde
 • MAXA en MINA
 • zoekfuncties
 • functies uit de Help gebruiken
 • datum en tijdberekening
 • datumfuncties
 • tijdfuncties
 • financiële functies
 • tekstfuncties
 • CEL
 • invoegtoepassingen
 • Euroconversie
 • converteren

Cellen benoemen

 • gebruiken van celnamen
 • celnamen definiëren
 • celnamen in celdefinities

Berekening over werkmappen

 • driedimensionaal werken
 • werkruimte opslaan
 • samenvoegen bestanden

Werkgroepfuncties

 • gedeelde werkmap instellen
 • wijzigingen bijhouden
 • beperkingen gedeelde werkmappen

Lint aanpassen

 • tab toevoegen aan lint
 • groep toevoegen aan lint
 • opdracht toevoegen aan lint
 • item verwijderen van lint

Doelzoeken

 • doelzoeken
 • opgaven

Oplosser

 • invoegtoepassing Oplosser
 • Oplosser
 • opslaan oplossing
 • rapporten Oplosser

‘Wat als’ -analyse

 • de ‘Wat als’ -analyse met 1 variabele
 • ‘Wat als’ -analyse met 2 variabelen

Scenario’s

 • basisscenario met scenario’s
 • basisscenario met Oplosser
 • spelen met scenario’s
 • samenvoegen scenario’s

Introductie in databases

 • database opbouwen
 • sorteren
 • met aangepaste lijst sorteren
 • sorteren op kolom

Filteren

 • filter
 • aangepast filter gebruiken
 • subtotalen
 • uitgebreid filter
 • berekende waarden in criteria

Databasefuncties

 • ALS
 • databasefuncties

Draaitabellen en -grafieken

 • draaitabelrapport maken
 • wijzigen draaitabelindeling
 • draaitabel filteren
 • draaitabel in ander werkblad
 • wijzigen draaitabelvelden
 • berekende velden en items in draaitabel
 • OPHALEN
 • verversen draaitabel
 • draaigrafiekrapport

Macro’ s

 • opnemen macro
 • uitvoeren macro
 • beveiligingsniveau macro
 • bestand met macro’s opslaan
 • macro bekijken

Macro’ s wijzigen

 • foutmeldingen
 • fouten opsporen
 • bewerken macro
 • wijzigen macronaam
 • verwijderen macro
 • projectverkenner

Absoluut en relatief opnemen

 • macro relatief opnemen
 • macro gemengd opnemen

Startmogelijkheden

 • macroknop toevoegen aan werkbalk
 • sneltoets lint optie
 • knopafbeelding
 • toewijzen macro aan object

Persoonlijke Macrowerkmap

 • gebruiken Persoonlijke Macrowerkmap
 • uitvoeren macro in Persoonlijke Macrowerkmap
 • bewerken Persoonlijke Macrowerkmap
 • verplaatsen macro naar Persoonlijke Macrowerkmap

Sjablonen

 • opslaan als sjabloon
 • nieuwe werkmap op basis van sjabloon
 • wijzigen sjabloon

Inleiding integratie

 • bestand converteren of importeren
 • gegevens plakken, insluiten of koppelen
 • Excel en Internet

Gegevens uitwisselen met Word

 • gegevens uit Word plakken
 • insluiten van gegevens
 • koppelen van gevevens
 • gekoppelde gegevens bijwerken

Gegevens uitwisselen met Access

 • verbinden externe database
 • meerdere externe tabellen
 • externe gegevens bijwerken
 • externe database bewerken

Excel en het web

 • integratie Office en Internet
 • hyperlinks
 • werkmap opslaan als webpagina
 • draaitabel als webpagina
 • webquery

Werkmap verzenden

 • werkmap als bijlage via e-mail

Compatibiliteit

 • compatibiliteitsmodus
 • converteren bestandsindeling
Print pagina