Inhoud cursus Planning en organisatie

In de cursus Planning en organisatie van De Kantooropleider worden de volgende onderwerpen behandeld:

Het project

 • Soorten werkzaamheden
 • Voorbeelden van projecten
 • Wat is een project / soorten projecten
 • Van improvisatie naar project naar routine
 • Aandachtspunten bij projectmatig werken
 • Faseren: doel en voorbeelden
 • Wanneer een project?
 • Levenscyclus van een project
 • Projecten moeten SMART zijn

Mensen en projecten

 • Lijn- en projectorganisatie
 • Opdrachtgever en toekomstige gebruikers
 • Projectleider en projectleden
 • Taakgericht en mensgericht leiderschap
 • Werken in een project
 • Teamrollen en team afspraken
 • Digitale hulpmiddelen voor samenwerking
 • Creativiteit en brainstormen
 • Onderhandelen en besluiten nemen
 • Samenhangende projecten
 • Een project uitbesteden
 • Projecten en culturele verschillen

Het project van begin tot eind

 • Project organiseren en uitvoeren
 • Projectvoorstel en intakegesprek
 • Opzetten van een project
 • Project start-up-vergadering
 • Ontwerp en voorbereiding
 • Uitvoering en afsluiting
 • Beheersaspecten van een project
 • Beheersing van projecten in de praktijk
 • Risicofactoren voor een project
 • Voortijdig stoppen met een project

De planning

 • Waarom plannen?
 • Begrippen
 • Stroken- en netwerkplanning
 • Bijstelling van een planning
 • Welke activiteiten zijn nodig?
 • Planningssoftware
 • Plannen van een groot project met fasen
 • Timemanagement
 • Minicursus MS Project
Share
Print pagina