De schoolmeester | LSSO: hoe een droom werkelijkheid werd

Het was 1976, toen ik als piepjong docent mijn intrede deed in het MBO-onderwijs. Op de MEAO kreeg ik veel te maken met de secretariaatsopleiding. Een praktische opleiding, waarvan de leerlingen de paradepaardjes waren voor onze school. Tenminste, dat vond ík. Een leerling met een secretariaatsdiploma vond snel werk en kon direct praktisch aan de slag. Alles, wat er voor de baan nodig was, had hij/zij (meestal zij) geleerd: talen, typen, stenografie, noem maar op.

Maar tot mijn grote verbazing dacht men er op de MEAO wat anders over. Allerlei stereotypen over de secretaresse passeerden de revue. Van bloemetjes water geven, via typemiep naar kopjes koffie halen voor de baas. En dat gold niet alleen voor mijn MEAO, deze vooroordelen t.o.v. het mooie secretariaatswerk kwam ik overal in het land tegen.

De gevolgen van deze houding waren vérstrekkend. Leerlingen werd ontraden de secretariaatsrichting te volgen. Voor het secretariële beroep bestond er weinig aan vervolgcursussen. De boekhouders hadden de MBA-boekhoudexamens, de commerciële jongens en meiden de NIMA-examens, de toeristische branche de SEPR-examens, enzovoorts. Maar voor het secretariaat: nothing, nada, niente! In mijn startjaar in het MEAO ontstond mijn droom: iets doen voor deze beroepsgroep. Cursussen en opleidingen met een examenmogelijkheid. Maar dan wel erkende examens, en op landelijk niveau.

Jaren lag mijn droom wat te verstoffen op de plank. Je kunt wel grootse plannen maken, maar hoe maak je die waar? Tot ik in 1990 de kans kreeg opleidingen en cursussen te ontwikkelen. De eerste opleiding was de avondopleiding Secretaresse, waar grote behoefte aan bleek te zijn. Twee, soms drie jaargroepen van 15 tot 20 deelnemers! Maar ja, een succesvolle opleiding is leuk, maar het was een plaatselijke opleiding, alleen aangeboden door mijn MEAO. En hoe moest het met de examens en met de erkenning van de diploma’s?

Kortom: samenwerking was nodig. Midden jaren negentig had ik vijf MBO-colleges om tafel, die samen met mijn school opleidingen voor de secretariaatsbranche gingen aanbieden. Het LSSO was geboren. In de jaren daarna werd het aanbod een groot succes. De vijf MBO-colleges werden dertig ROC’s en ook veel particulier opleiders gingen zich met het aanbod bezig houden. Intussen was het onafhankelijke Examenbureau LSSO opgericht, dat in het topjaar 2012 maar liefst 22.000 examens afnam.

Vandaag de dag is er door de economische crisis van de afgelopen jaren een teruggang in het aantal examens geweest, maar de opleiders voor LSSO-examens en het Examenbureau LSSO zijn springlevend. Nieuwe initiatieven staan op het programma en worden met enthousiasme en passie voorbereid. LSSO heeft intussen de focus verbreed van secretariaat naar kantoorberoepen in het algemeen. Door de jarenlange ervaring, het succes van de opleidingen en de brede erkenning voor de examens is het een belangrijke factor voor het kantoorpersoneel geworden.

Meer dan 40 jaar na mijn intrede in het onderwijs kijk ik met trots en ontroering terug: hoe een oude droom werkelijkheid is geworden!

Wist u, dat:

  • De naam van Opleiding Secretaresse intussen is veranderd in Office Assistant?
  • De diploma’s van Examenbureau LSSO een brede maatschappelijke erkenning genieten? Meer hier over weten? Klik op erkenning.

 

Dit bericht delen via je social media? Dat kan natuurlijk door op de onderstaande knop(pen) te klikken!

Share