De eigenwijzer | Goed nieuws van ome DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs -ome Duo in studenten jargon- regelt niet alleen de financiële steun voor onze toekomstig hoogopgeleiden, ze doen ook veel onderzoek! Een recent onderzoek onder 400 groep 8-leerkrachten, bijvoorbeeld, toont aan dat het schooladvies dat leerlingen krijgen overwegend goed ontvangen wordt door ouders: ongeveer 6% is NIET tevreden met het advies. Van die groep vindt 99% het gegeven advies te laag, na een goed gesprek wordt vervolgens ongeveer 1 op de 5 adviezen verhoogd. Als je rekening houdt met het aantal ouders dat hun kind (te) hoog inschat en wil dat hij/zij absoluut niet op het vmbo terecht komt, zegt dat iets over de geringe foutmarge!

Dit strookt ook met het onderzoeksresultaat van de onderwijsinspectie. Zij concludeerden vorig jaar dat er meer opstroom dan afstroom is in de onderbouw. In 2018 stroomden voor het eerst meer leerlingen in de onderbouw op dan af, zowel jongens als meisjes, zowel autochtone kinderen als kinderen met een migratieachtergrond. De overgang tussen basis- en vervolgonderwijs loopt dus steeds soepeler.

Nou zal geen enkel gestandaardiseerd systeem ooit 100% effectief zijn, maar we komen dus aardig in de buurt. Het is m.i. positief dat de opstroom hoger is dan de afstroom: een tandje erbij is immers altijd een optie. Een jaar (of langer) op je tenen lopen zonder daar resultaten voor terug te zien is voor geen één kind prettig. Zelfs al halen ze wél mooie resultaten, dan wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat het kind gelukkig is op een te hoog niveau.

Zijn alle problemen nu opgelost? Nee, helaas niet. Jongens hebben relatief steeds meer moeite om mee te komen op de middelbare school. Het lerarentekort is nog niet opgelost. 1 op de 9 leerlingen in het basisonderwijs groeien op in armoede. Kortom, genoeg aandachtspunten voor morgen.

Vandaag eerst maar eens vieren wat er wél goed gaat.

 

Share