inhoud van de cursus Notuleren

De doelstelling van de cursus Notuleren van De Kantooropleider is niet slechts het maken van een verslag, maar ook voorbereiding en nazorg van de vergadering. Met andere woorden: ook o.a. agenda en convocatie spelen een belangrijke rol.

De Kantooropleider | Inhoud van de cursus Notuleren

Tijdens de cursus Notuleren worden de volgende onderwerpen behandeld:

De functie van de notulist(e)

 • voorwaarden voor het maken van goede notulen

Vergaderingen: begrippen, vormen en verloop

 • vergaderbegrippen
 • vergadervormen
 • het verloop van een vergadering

De voorbereiding van een vergadering

 • de convocatie
 • agendaoverleg
 • de agenda
 • de agendabijlagen
 • verdere voorbereidingen

Het maken van aantekeningen

 • de functies van de notulen
 • verslagvormen
 • tips bij het maken van je aantekeningen

Aantekeningen uitwerken

 • het model voor de notulen
 • archivering en verzending van de notulen
 • omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • tijdschema

Nederlandse taal

 • spelling
 • formulering en stijl

Iets over organisaties

 • ondernemingen
 • instellingen
 • diverse regelingen

Hoe leer je de lesstof van Notuleren?

Bekijk in het filmpje hoe je ALLES regelt vanuit je digitale boek!

 • je leest je digitale lesboek, daarin volg je de lessen via instructiefilms
 • dan leer je de lesstof, maakt de vragen en opdrachten (digitaal lesmateriaal) én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt kun je GRATIS naar scholingsbijeenkomsten
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!)

In het filmpje is het lesboek Zakelijk Engels als voorbeeld gebruikt.

Print pagina