Inhoud cursus Projectaanpak en -rapportage

In de cursus Projectaanpak en -rapportage van LSSO Opleidingen worden de volgende onderwerpen behandeld:

De P6-methode

 • P6-methode, overzicht van de zes stappen
 • Stap 1: opstarten project
 • Stap 2: inrichten project
 • Stap 3: maken plan van aanpak
 • Stap 4: uitvoeren project
 • Stap 5: opleveren projectresultaat
 • Stap 6: afsluiten project
 • Een onderzoek inrichten via P6

Plan van aanpak maken

 • Hoofdstukken van een plan van aanpak
 • Achtergronden
 • Projectresultaat en projectactiviteiten
 • Projectgrenzen en randvoorwaarden
 • Tussenresultaten en kwaliteitsbewaking
 • Beschrijving van de projectorganisatie
 • Planning
 • Kosten-batenoverzicht en risicoanalyse
 • Plan van aanpak opstellen
 • Projectarchief

Vergaderen

 • Projectvergadering
 • Voorbereiding en agenda
 • Tijdens en na de vergadering

Een interview afnemen

 • Soorten interviews
 • De drie fasen van een interview
 • Voorbereiden van het interview
 • Afnemen van het interview
 • Maken van een interviewverslag

Een rapport schrijven

 • Voorbereiding van het rapport
 • Uitvoering van het rapport
 • Indeling van het rapport
 • Hoofdtekst en nawerk van het rapport

Een presentatie houden

 • Organisatie en inhoud van de presentatie
 • Gebruik van een beamer
 • Opbouw van de presentatie
 • Tijdens de presentatie

Een managementsamenvatting maken

 • Nut van een managementsamenvatting
 • Onderdelen van een managementsamenvatting
Share
Print pagina